Sociale verantwoordelijkheid

Als familiebedrijf nemen we
verantwoordelijkheid – sinds 1987!

  • We beschermen de natuur. Zowel ons bedrijf, als ook de productie en verzending zijn compleet CO2-neutraal.
  • We ontzien natuurlijke hulpbronnen en zorgen met het gebruik van wasvezellakens voor een gering energie- en waterverbruik.
  • We produceren duurzame, kwalitatief hoogwaardige producten. We zijn strikt tegen wegwerpartikelen.

Engagement heeft effect

  • Behoud van biodiversiteit, herinvoering van wilde dieren
  • Vermijding van ontbossing, tot nog toe 1.750 ha (komt overeen met ca. 1.400 voetbalvelden)
  • Genereert inkomen, lokale gemeenschappen ontvingen tot nu toe 4,5 mln. USD
  • Verbeterde werkomstandigheden voor meer dan 200 mensen
  • Verhoging van beschikbaarheid van water in door droogte geteisterde regio
  • Vermijding van broeikasgassen jaarlijks rond 36.000 t CO2