Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de firma Dr. Güstel Waschfaserlaken GmbH & Co. KG

Geldigheid

De in de onlineshop aangeboden goederen en diensten zijn uitsluitend bestemd voor klanten uit handel, handwerk, nijverheid en openbare instellingen alsmede vrije beroepen in de uitoefening van hun beroepsmatige en zelfstandige activiteit.

Voor alle leveringen en diensten van de firma Dr. Güstel Waschfaserlaken GmbH & Co. KG ter vervulling van orders gelden deze algemene voorwaarden..

Voor afwijkende en/of aanvullende afspraken is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de firma Dr. Güstel Waschfaserlaken GmbH & Co. KG vereist; dit geldt ook voor een afwijking van de vereiste schriftelijke vorm.

Contractpartners & klantenservice

De koopovereenkomst komt tot stand met:

Dr. Güstel Waschfaserlaken GmbH & Co. KG
Fahltskamp 1
25421 Pinneberg
Duitsland

U bereikt onze klantenservice voor vragen, reclamaties en klachten op werkdagen van 09.00 uur tot 19.00 uur onder het telefoonnummer +49 (0) 4101 – 28902 of per e-mail via guestel@wasvezellaken.nl of via contact. We spreken alleen Duits.

Gedragscodex

De onlineshop werd getest door Trusted Shops. Wij zijn gebonden aan de door Trusted Shops opgestelde kwaliteitscriteria: http://www.trustedshops.nl/keurmerk/dat-controleren-wij.html

Offerte & sluiting van de overeenkomst

De weergave van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindende offerte, maar een oproep tot bestellen. Alle aanbiedingen gelden "zo lang de voorraad strekt", tenzij bij de producten iets anders vermeld is. Fouten voorbehouden.

Door de knop "Kopen" in de laatste stap van het orderproces aan te klikken, geeft u een bindende bestelling af voor de artikelen in het winkelmandje. De koopovereenkomst komt tot stand zodra wij uw bestelling leveren of deze met een afzonderlijke orderbevestiging aannemen. De e-mail ter bevestiging, die u onmiddellijk na het afronden van uw bestelling ontvangt, is geen orderbevestiging en dient uitsluitend ter controle.

Prijzen

De op de productpagina's genoemde prijzen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting.

Binnen Duitsland leveren wij portvrij.
Bij leveringen binnen de EU wordt onafhankelijk van de bestelwaarde een bedrag van 20 euro per bestelling. Vanaf 150 euro (netto, excl. btw) leveren wij portvrij.
Bij leveringen naar landen buiten de EU wordt onafhankelijk van de bestelwaarde 30,- euro per bestelling.

Bij een betalingsverzuim door de koper zijn wij bevoegd om voor alle na intreding van het verzuim verzonden schriftelijke aanmaningen een totaalbedrag ter hoogte van 5 euro te berekenen. Daarnaast mogen wij een wettelijk vastgestelde rente van 8% boven het basisdisconto berekenen; het claimen van overige schade is niet uitgesloten.

Garantie

De garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de Bondsrepubliek Duitsland.

Retourzendingen

Retourzendingen zijn in principe alleen in overleg met ons mogelijk.

Op aanvraag ontvangt u van ons een retourbon. Houdt u er rekening mee, dat wij uw retourzending om organisatorische redenen alleen met deze retourbon kunnen verwerken.

Bij gerechtvaardigde retourzendingen (bijv. reclamatie, garantie, onjuiste levering door ons) vergoeden wij u de ontstane portokosten afzonderlijk.

Neem bij vragen over retourzending van uw producten contact op met onze klantenservice.

Eigendomsvoorbehoud

Tot volledige betaling blijven de goederen ons eigendom.

Opslag van de tekst van de overeenkomst

De tekst van de overeenkomst wordt op onze interne systemen opgeslagen. De Algemene Voorwaarden kunt u op elk moment op deze pagina inzien. De bestelgegevens krijgt u per e-mail toegezonden. Uw eerdere bestellingen kunt u inzien in het aanmeldgedeelte voor klanten.

Taal van de overeenkomst

De taal die voor het sluiten van de overeenkomst ter beschikking staat, is Duits.

Toepasbaar recht & bevoegde rechtbank

Toepasbaar recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

De bepalingen van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) gelden niet.

Bij overeenkomsten met kooplieden, met juridische personen van het publieke recht of publiekrechtelijke entiteiten wordt als uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle disputen die voorkomen uit de zakelijke relatie, de plaats van vestiging van de verkoper overeengekomen.

Slotbepalingen

Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig. In plaats van de niet-rechtsgeldige bepaling gelden de actuele wettelijke bepalingen.